Avondlied en Taptoe

AVONDLIED
 
O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom.
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder
,door de stilte weerklinkt onze beê.
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer,
zegen en rust en vreê.
 
TAPTOE
 
d'Avond valt,
alles zwijgt
zachtjes ruist over zee, bos en hei
windegroet
alles stil
God nabij.