Beloftelied

 
Wij hebben U, o Jezus, plechtig beloofd,
U altijd te erkennen als Opperhoofd.
 
Geef dat w’U minnen zouden
steeds meer en meer.
Help ons belofte houden
Jezus, onze Heer.
 
Wij hebben het gezworen, dat Gij steeds zoudt
Ons hoofd en leider wezen, als Opperscout.
 
Geef dat w'U minnen zouden
steeds meer en meer.
Help ons belofte houden
Jezus, onze Heer.
 
Wij zullen gans ons leven, lijk Gij ’t geboodt,
U volgen en U dienen tot aan onz’ dood.
 
Geef dat w'U minnen zouden
steeds meer en meer.
Help ons belofte houden
Jezus, onze Heer.